Ασφαλίσεις Μεταφορών

Προστασία εμπορευμάτων κατά την μεταφορά τους (χερσαία, θαλάσσια και αεροπορική)

Οι ασφαλίσεις μεταφορών εξασφαλίζουν την επιχείρηση απέναντι σε αστάθμητους παράγοντες που μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα στην ασφαλή και έγκαιρη μεταφορά των εμπορευμάτων σου με συνέπεια οικονομικές ζημίες στην επιχείρηση.

Τέτοια προβλήματα μπορεί να οφείλονται στη καταστροφή της συσκευασίας, τη φόρτωση ή την εκφόρτωση, τις κλιματολογικές συνθήκες και άλλα.

Τί φορτία καλύπτει η Ασφάλιση Μεταφορών (ενδεικτικά)

 • Υγρά, στερεά, εξειδικευμένα ή γενικά φορτία

 • Οικοσκευές

 • ‘Εργα τέχνης
 • Βιομηχανικά προιόντα
 • Πρώτες ύλες
 • Καύσιμα
 • Μηχανήματα
 • Κειμήλια
 • Κοσμήματα
 • Αγροτικά προιόντα
 • Τρόφιμα
 • Φάρμακα
 • Οχήματα και άλλα μεταφορικά μέσα

Παρεχόμενες καλύψεις

Οι όροι της ασφάλισης μεταφοράς, διέπονται από τις ρήτρες του διεθνούς οργανισμού LLOYD’S και οι παρεχόμενες καλύψεις τους περιγράφονται συνοπτικά στις πιο κάτω κατηγορίες

 • Κάλυψη με Ρήτρα Α (All risks) (κατά παντός κινδύνου) με την οποία καλύπτονται όλοι οι κίνδυνοι ζημιών κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, με εξαίρεση γεγονότα που πάγια εξαιρούνται από τα ασφαλιστήρια συμβόλαια. Ενδεικτικά μπορεί να αναφερθεί ως παράδειγμα η δόλια διεκδίκηση αποζημίωσης, η μόλυνση από ραδιενεργά υλικά, κλπ.
 • Κάλυψη με Ρήτρα B (αφορά κατονομαζόμενους κινδύνους) με την οποία καλύπτονται βασικοί κίνδυνοι, όπως και η ρήτρα C, αλλά έχει πιο διευρυμένη κάλυψη, χωρίς όμως αυτή να προσεγγίζει τα δεδομένα της Ρήτρας Α
 • Κάλυψη με Ρήτρα C (αφορά κατονομαζόμενους κινδύνους) με την οποία καλύπτονται βασικοί κίνδυνοι, δηλαδή ο πελάτης θα αποζημιωθεί εάν και εφόσον συμβούν συγκεκριμένα γεγονότα, τα οποία έχουν να κάνουν αποκλειστικά και μόνο με συγκεκριμένους κινδύνους όπως
 1. Χερσαίες Μεταφορές: πυρκαγιά, πρόσκρουση, σύγκρουση, ανατροπή, εκτροπή από την πορεία (εκτροχιασμό ή εκτροπή από το οδόστρωμα) κλπ. σχετικούς κινδύνους ατυχήματος (γεγονός τυχαίο, ανεξάρτητο από τη θέληση κάποιου, με άμεση συνέπεια τις υλικές ζημίες των ασφαλισμένων αντικειμένων)
 2. Θαλάσσιες Μεταφορές: πυρκαγιά, προσάραξη, βύθιση, σύγκρουση, συμμετοχή σε γενική αβαρία κλπ. σχετικούς κινδύνους που προέρχονται από ατύχημα (γεγονός τυχαίο, ανεξάρτητο από τη θέληση κάποιου, με άμεση συνέπεια τις υλικές ζημίες των ασφαλισμένων αντικειμένων)

Ασφάλισε το φορτίο σου σήμερα!

3000

Συμβόλαια

Ιδιωτών και Επιχειρήσεων

1000

Αποζημιώσεις

Σε όλους τους κλάδους

1200+

Πελάτες

Σε όλη την Ελλάδα