Ασφαλίσεις Επαγγελματικών Οχημάτων

Μοναδικά ασφαλιστικά πακέτα για τον στόλο των οχημάτων της επιχείρησης σου, οικονομικά και ανταγωνιστικά

Η ασφάλιση ενός στόλου οχημάτων μιας επιχείρησης αποτελεί σημαντική και επιτακτική ανάγκη, τόσο για την διασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων αυτής όσο και για την άσκηση της καθημερινής δραστηριότητας.

Ανάλογα τη φύση της επαγγελματικής δραστηριότητας μιας επιχείρησης, η ασφάλιση των οχημάτων της, πέραν της εκ του νόμου υποχρεωτικής ασφάλισης, μπορεί να γλυτώσει την επιχείρηση και από επιπλέον κόστος σε περίπτωση ατυχήματος ή ζημίας στα οχήματα του στόλου.

Οι Ασφαλίσεις Επαγγελματικών Οχημάτων περιλαμβάνουν (ενδεικτικά)

  • Εταιρίες μακροχρόνιων μισθώσεων
  • Εμπορικές επιχειρήσεις (οχήματα πωλητών, υπευθύνων εξυπηρέτησης πελατών)
  • Εταιρίες διανομής τροφίμων (ψυγεία)

  • Τεχνικές και κατασκευαστικές εταιρίες (μηχανήματα έργου, μεγάλου κυβισμού ΦΙΧ)
  • Εταιρίες διεθνών και εθνικών μεταφορών

Ασφάλισε τον εταιρικό σου στόλο σήμερα!

3000

Συμβόλαια

Ιδιωτών και Επιχειρήσεων

1000

Αποζημιώσεις

Σε όλους τους κλάδους

1200+

Πελάτες

Σε όλη την Ελλάδα