Ασφάλιση Πιστώσεων & Εγγυήσεων

Προστατεύσου από οικονομικές απώλειες λόγω αφερεγγυότητας των οφειλετών σου, παντελούς άρνησης πληρωμής ή ακόμα από αναβολή εξόφλησης οφειλών

Η ασφάλιση Πιστώσεων και Εγγυήσεων προστατεύει τον επιχειρηματία από οικονομικές απώλειες που μπορεί να συμβούν οποιαδήποτε στιγμή.

Κάποιες από τις περιπτώσεις που η ασφάλιση Πιστώσεων – Εγγυήσεων κρίνεται ιδιαίτερα χρήσιμη είναι εκείνες της γενικής αφερεγγυότητας, εξαγωγικών πιστώσεων, πωλήσεων με δόσεις, ενυπόθηκων πιστώσεων και αγροτικών πιστώσεων

Ασφάλιση Πιστώσεων-Εγγυήσεων

Η Ασφάλιση Πιστώσεων-Εγγυήσεων απευθύνεται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο εμπόριο, στη ναυτιλία, στη βιομηχανία, στα καύσιμα, στον πρωτογενή τομέα, στον κλάδο τροφίμων και γενικά σε κλάδους οι οποίοι δίνουν τη δυνατότητα στους πελάτες τους να εξοφλήσουν μέσω πίστωσης.

Η Ασφάλιση Πιστώσεων-Εγγυήσεων αναφέρεται σε διάφορα είδη ασφαλίσεων που σχετίζονται με χρηματοοικονομικές πιστώσεις όπως:

 • Εμπορική ασφάλιση πίστωσης, που αγοράστηκε από επιχειρήσεις για να ασφαλιστεί η πληρωμή της πίστωσης που επεκτείνεται από την επιχείρηση

 • Ασφάλιση προστασίας πληρωμών, που αγοράστηκε από καταναλωτές για να ασφαλιστεί η πληρωμή της πίστωσης που επεκτείνεται στον καταναλωτή

 • Πιστωτικό παράγωγο, χρηματοοικονομικό μέσο ή τεχνική σχεδιασμένη να διαχωρίζει και, στη συνέχεια, να μεταφέρει τον πιστωτικό κίνδυνο ενός υποκείμενου δανείου

Τί ΔΕΝ καλύπτει η Ασφάλιση Πιστώσεων

Η Ασφάλιση Πιστώσεων συνήθως καλύπτει τις πληρωμές για μια πεπερασμένη περίοδο, συνήθως 12 μήνες, οπότε ενδέχεται να διατίθενται στο εμπόριο ως βραχυπρόθεσμη ασφάλιση εισοδήματος. Η Ασφάλιση Πιστώσεων διαφέρει από άλλους τύπους ασφάλισης όπως η ασφάλιση κατοικίας, καθώς μπορεί να είναι αρκετά δύσκολο να προσδιοριστεί εάν είναι σωστό για ένα άτομο ή όχι.

 • Πώληση προς το δημόσιο (διοικητικά δικαστήρια)

 • Πωλήσεις σε μακροχρόνιο διακανονισμό (leasing)

 • Πωλήσεις σε ιδιώτες

 • Πωλήσεις σε συνδεδεμένες ή συγγενείς επιχειρήσεις

 • Αμφισβητούμενη απαίτηση

 • Πωλήσεις σε οφειλέτες που δεν έχουν την εμπορική ιδιότητα

 • Συναλλαγές με κυβερνήσεις – κράτη (εποπτευόμενους φορείς, ιδρύματα, κλπ.)

 • Πόλεμο, εμφύλιο, στάση, επανάσταση, τρομοκρατικές ενέργειες

 • Φυσικά αίτια: σεισμό, ατομική έκρηξη, έκρηξη ηφαιστείου

 • Να βρίσκεται πριν την ασφάλιση σε καθεστώς αποδεδειγμένης φερεγγυότητας ή καθυστέρησης πληρωμής και να ήταν γνωστό στον ασφαλισμένο

Ασφαλίσου έναντι οικονομικών κινδύνων  σήμερα!

3000

Συμβόλαια

Ιδιωτών και Επιχειρήσεων

1000

Αποζημιώσεις

Σε όλους τους κλάδους

1200+

Πελάτες

Σε όλη την Ελλάδα