Αστική Ευθύνη Επαγγελματία – Επιχείρησης

Προστατεύσου έναντι τρίτων από κινδύνους που προκλήθηκαν κατά την διάρκεια άσκησης του επαγγέλματος σου

Η κάλυψη Αστικής Ευθύνης είναι ένα απαραίτητο εργαλείο για την εύρυθμη λειτουργία κάθε επιχείρησης ανεξάρτητα την δραστηριότητα της, η οποία σε κάποιες περιπτώσεις επιβάλλεται και από το νόμο.

Η εν λόγω ασφάλιση παρέχει κάλυψη για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές που μπορεί να προκληθούν σε τρίτους από πράξεις ή παραλείψεις και είναι απόρροια αμέλειας

Ασφάλιση Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης

Με την Ασφάλιση Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης, καλύπτονται τυχόν υλικές ζημιές – σωματικές βλάβες – οικονομικές απώλειες τρίτων από λάθη – παραλείψεις – σφάλματα, που θα συμβούν κατά την άσκηση του επαγγέλματος σου. Οι πιο συνηθισμένες κατηγορίες που χρειάζονται την ασφάλιση της επαγγελματικής τους ευθύνης είναι:

 • Ιατροί
 • Δικηγόροι
 • Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι

 • Αρχιτέκτονες

 • Πολιτικοί μηχανικοί

 • Μηχανικοί

 • Φαρμακοποιοί

 • Κ.Τ.Ε.Ο

 • Λογιστές – Φοροτεχνικοί – Ορκωτοί Λογιστές

 • Κομμωτήρια – Κέντρα αισθητικής

 • Τεχνικοί – Τεχνικοί δικτύων

Ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης

Με ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο Γενικής Αστικής Ευθύνης η επιχείρηση σου είναι καλυμμένη όσον αφορά ζημιές που θα γίνουν σε τρίτους, όπως σωματικές βλάβες ή  και υλικές ζημιές. Επιπλέον, υπάρχουν πολλές κατηγορίες που μπορούν να ασφαλιστούν για Αστική Ευθύνη όπως είναι οι εξής:

 • Γραφεία
 • Ιατρεία
 • Διαχειριστές πολυκατοικίας
 • Αθλητικά κέντρα & γυμναστηρίων
 • Διοργανωτές εκδηλώσεων
 • Tour Operators
 • Ξενοδοχεία
 • Χώροι εστίασης
 • Συνεργεία αυτοκινήτων
 • Αιολικά & Φωτοβολταϊκά Πάρκα
 • Πολυκαταστήματα

Ασφάλιση Εργοδοτικής Αστικής Ευθύνης

Τα εργατικά ατυχήματα συμβαίνουν. Παρά την προσπάθεια του εργοδότη να τα μειώσει, δεν υπάρχει η δυνατότητα να τα εξαλείψει. Με την Ασφάλιση Εργοδοτικής Αστικής Ευθύνης, καλύπτεται η εκ του νόμου αστική ευθύνη του εργοδότη προς τους εργαζομένους του για απαιτήσεις που εγείρονται από σωματικές βλάβες/ θάνατο που μπορεί να υποστούν κατά τη διάρκεια ασκήσεως των καθηκόντων τους, καθώς και χρηματικής αποζημίωσης για ηθική βλάβη ή ψυχική οδύνη. (Άρθρα 657, 658 – 932 του Αστικού Κώδικα).

Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Προϊόντος

Καλύπτεται η αστική ευθύνη του ασφαλισμένου προς τους καταναλωτές για σωματικές βλάβες – υλικές ζημιές – θάνατο που μπορεί να υποστούν από την κατανάλωση ή χρήση του ελαττωματικού προϊόντος που τους διέθεσε. Ενδεικτικά καλύπτει κατασκευαστή και εισαγωγέα.

Η Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Προϊόντος απευθύνεται στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, διανομή και διάθεση προϊόντων, στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό. Πρόκειται για ένα σύγχρονο επιχειρηματικό εργαλείο, απαραίτητο για την δράση της κάθε επιχείρησης στην σημερινή πραγματικότητα. Παρέχει πλεονεκτήματα στην επιχείρηση όπως ασφάλεια σε περίπτωση απαίτησης αποζημίωσης από τρίτο, την καθιστά ανταγωνιστική στην αγορά που δραστηριοποιείται και τα όρια κάλυψης προσαρμόζονται στις ανάγκες της κάθε επιχείρησης.

Ασφαλίσου για αστική ευθύνη σήμερα!

3000

Συμβόλαια

Ιδιωτών και Επιχειρήσεων

1000

Αποζημιώσεις

Σε όλους τους κλάδους

1200+

Πελάτες

Σε όλη την Ελλάδα