Ομαδικά Συνταξιοδοτικά Προγράμματα

Προστάτευσε εσένα και τους εργαζόμενους σου με παροχές που αποφέρουν οικονομική εξασφάλιση στο αβέβαιο μέλλον

Η αβεβαιότητα και ανασφάλεια που χαρακτηρίζει την σημερινή εποχή, προκαλεί ανησυχία σε όλους μας. Οι εργαζόμενοι στις μέρες μας κυριεύονται από ανησυχία για το μέλλον και την οικογένεια τους.

Με τα Ομαδικά Συνταξιοδοτικά Προγράμματα, πρόσφερε σε εσένα και στους εργαζομένους σου παροχές που θα αποφέρουν την οικονομική εξασφάλιση στο αβέβαιο μέλλον

Πλεονεκτήματα ομαδικών συνταξιοδοτικών προγραμμάτων

Τα Ομαδικά Συνταξιοδοτικά Προγράμματα προσφέρουν στον ασφαλισμένο οικονομική εξασφάλιση κατά την αποχώρησή του από το πρόγραμμα (πρόωρη ή πλήρης συνταξιοδότηση) ή ακόμη και οικονομική εξασφάλιση στους δικαιούχους που έχει ορίσει ο ασφαλισμένος σε περίπτωση απώλειας της ζωής του. Επιπλέον, όσον αφορά τις επιχειρήσεις επιλέγουν ομαδικά συνταξιοδοτικά προγράμματα για να προσφέρουν πρόσθετη ασφάλεια και οικονομική ανεξαρτησία στο προσωπικό τους, αλλά και γιατί προσφέρουν επενδυτικές λύσεις για μεγαλύτερες αποδόσεις και αποταμιευτικά προγράμματα με εισφορές από τον εργοδότη και τον εργαζόμενο – εάν αυτός το επιθυμεί.

  • Διατήρηση του ελέγχου των χρηματοδοτικών ροών της επιχείρησης, χωρίς τον κίνδυνο εμφάνισης αναλογιστικών ή άλλων ελλειμμάτων. Παράλληλα, η επιχείρηση διατηρεί τη δυνατότητα να επανακαθορίζει το ύψος των εισφορών ανάλογα με τις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες.

  • Παροχή σημαντικής επενδυτικής συσσώρευσης μέσω υψηλών εγγυημένων αποδόσεων

  • Παροχή στους εργαζόμενους ισχυρού κινήτρου για συνταξιοδοτική αποταμίευση

  • Ευελιξία στην επιλογή των χαρακτηριστικών τους έτσι ώστε να ανταποκρίνονται με το καλύτερο τρόπο στις ασφαλιστικές ανάγκες των εργαζομένων μιας επιχείρησης

  • Παροχή προστασίας στην οικογένεια των ασφαλισμένων έναντι απρόσμενων κινδύνων (θάνατος, μόνιμη ολική ανικανότητα του ασφαλισμένο)

  • Οι καταβολές ασφαλίστρων και παροχών υπόκεινται σε συγκεκριμένη φορολογική αντιμετώπιση

  • Ευκολία στη διαχείριση και διαφάνεια στους όρους του προγράμματος

  • Ενσωμάτωση στο σύστημα Διοίκησης των επιχειρήσεων με αποτέλεσμα να αποτελούν ισχυρό αναπτυξιακό εργαλείο διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού

  • Δυνατότητα ανταγωνιστικού επιτοκίου έναντι των τραπεζών

Τύποι ομαδικών συνταξιοδοτικών προγραμμάτων

Τα Ομαδικά Συνταξιοδοτικά Προγράμματα χωρίζονται σε δυο κατηγορίες, τα προγράμματα Εγγυημένου Κεφαλαίου και τα προγράμματα μη Εγγυημένου Κεφαλαίου-Επενδύσεων

Απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να εξασφαλίσουν την προστασία του επενδυόμενου κεφαλαίου τους. Η ασφαλιστική εταιρεία επενδύει τα αποταμιευόμενα ποσά κυρίως σε ομόλογα εκδοτών υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης και εγγυάται ετησίως ένα ελάχιστο επιτόκιο, ενώ αποδίδει στους ασφαλισμένους την όποια υπεραπόδοση προκύψει. Επιλέγοντας ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα Εγγυημένου Κεφαλαίου, δεν αναλαμβάνετε κανένα επενδυτικό κίνδυνο.

Επιλέγοντας ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα επενδύσεων, αποκτάτε πρόσβαση σε υψηλότερες αποδόσεις αναλαμβάνοντας τον αντίστοιχο επενδυτικό κίνδυνο. Σας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξετε ανάμεσα σε κάποιες στρατηγικές που επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια.

Ασφάλισε την ομάδα σου σήμερα!

3000

Συμβόλαια

Ιδιωτών και Επιχειρήσεων

1000

Αποζημιώσεις

Σε όλους τους κλάδους

1200+

Πελάτες

Σε όλη την Ελλάδα