Ομαδική Ασφάλιση Ζωής και Υγείας

Κάλυψε τα κενά και τις ελλείψεις του Κοινωνικού Φορέα, με προγράμματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης, ατυχημάτων και συνταξιοδότησης

Οι συνεχώς αυξανόμενες αδυναμίες που αντιμετωπίζει η Κοινωνική Ασφάλιση στο να ανταπεξέλθει επαρκώς τόσο σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια περίθαλψη όσο και σε συνταξιοδότηση, δημιούργησαν την ανάγκη των ομαδικών ασφαλίσεων οι οποίες καλούνται να καλύψουν τα σημαντικά ασφαλιστικά κενά που δημιουργούνται στους ασφαλισμένους

Τί ακριβώς περιλαμβάνει η ομαδική ασφάλιση

Οι ομαδικές ασφαλίσεις συμπληρώνουν τον κρατικό φορέα ασφάλισης όπου καλείται ο εργοδότης να καταβάλει εισφορές για τους εργαζομένους του (ΙΚΑ κλπ), καθώς αναβαθμίζει τις παροχές υγείας για όλους τους εργαζομένους τόσο σε πρωτοβάθμια περίθαλψη, όσο και σε δευτεροβάθμια περίθαλψη, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση σε ιδιωτικά νοσοκομεία και διαγνωστικά κέντρα.

 • H ομαδική ασφάλιση του προσωπικού μιας επιχείρησης συνεπάγεται με την εξασφάλιση της κινητήριας δύναμης της επιχείρησης
 • Ενδυναμώνει την αφοσίωση και την αποδοτικότητα των εργαζομένων
 • Δυνατότητα ασφάλισης όλων των εργαζομένων, ακόμη και χωρίς έλεγχο της υγείας τους, μέχρι και το 70ο έτος της ηλικίας τους
 • Χαμηλό κόστος ασφαλίστρων ανά εργαζόμενο
 • Φοροαπαλλαγή για τον εργοδότη, μιας και ένα ομαδικό συμβόλαιο εκπίπτει σαν έξοδο της επιχείρησης (με τις ισχύουσες διατάξεις)
 • Δυνατότητα διαφοροποίησης παροχών, ανάλογα τη βαθμίδα των εργαζομένων
 • Δυνατότητα ασφάλισης και των μελών της οικογένειας του εργαζομένου, ως καλυπτόμενα μέλη με πολύ χαμηλό κόστος
 • Οικονομική ενίσχυση της οικογένειας του εργαζόμενου σε περίπτωση πρόωρου θανάτου του, διάγνωση σοβαρής ασθένειας ή πάθησης ή μόνιμης ανικανότητας
 • Καλύψεις που παρέχονται μέσω ενός ομαδικού συμβολαίου δεν παρέχονται σε ένα ατομικό
 • Οι εργαζόμενοι μπορούν να κάνουν επέκταση του ομαδικού συμβολαίου υγείας, ατομικά, με πολύ χαμηλό κόστος εξοικονομώντας χρήματα από τα ετήσια οικογενειακά έξοδα τους
 • Οι επιχειρήσεις όταν προσφέρουν ομαδική ασφάλιση στους εργαζόμενους, εξασφαλίζουν πλεονεκτήματα έναντι άλλων επιχειρήσεων ανταγωνισμού
 • Κίνητρο συνεργασίας για τους εργαζομένους με την επιχείρηση καθώς ενισχύει την προσέλευση και διατήρηση ικανών στελεχών
 • Υπάρχει ευελιξία όσον αφορά τις παροχές – καλύψεις,  όπου προσαρμόζονται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης
 • Συνεισφέρει στη μείωση των εξόδων της επιχείρησης
 • Καλύτερη σχέση εργαζομένων και εργοδοτών
 • Ως επιπλέον παροχή δεν ενσωματώνεται στο μισθό των εργαζομένων και ως εκ τούτου μπορεί να διακοπεί χωρίς συνέπειες προς την εταιρεία
 • Δημιουργεί αυξημένο κύρος για την επιχείρηση βελτιώνοντας τη δημόσια εικόνα της
 • Δυνατότητα ασφάλισης επιχειρηματία με σημαντικά χαμηλότερο κόστος σε σχέση με ένα ατομικό συμβόλαιο
 • Μπορεί να πραγματοποιηθεί τόσο σε μεγάλες επιχειρήσεις, όσο και σε μεσαίες και μικρές (κάτω των 10 ατόμων)
 • Ουσιαστική παροχή για τους εργαζομένους – αντίστοιχου ύψους αύξηση στο μισθό, αφού ο εργαζόμενος δεν έχει παρακράτηση και δεν φορολογείται
 • Αναβαθμίζεται το κοινωνικό ταμείο ασφάλισης
 • Προσφέρει αίσθημα σιγουριάς και ασφάλειας
 • Aσφάλιση ζωής (πρόωρη απώλεια ζωής λόγω ατυχήματος/ ασθένειας)
 • Μόνιμη ολική ανικανότητα/ Μόνιμη μερική ανικανότητα
 • Νοσοκομειακή περίθαλψη από ασθένεια/ ατύχημα
 • Έξοδα Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) – ΜΑΦ
 • Κάλυψη ημερήσιας νοσηλείας/ χειρουργικής επέμβασης
 • Κάλυψη εξόδων νοσηλείας σε θέση έως και Α’ (μονόκλινο δωμάτιο)
 • Δυνατότητα κάλυψης εντός και εκτός Ελλάδος
 • Νοσοκομειακό/ χειρουργικό επίδομα
 • Κάλυψη ιατρικών αμοιβών/ αποκλειστικής
 • Ασφάλιση πρόσκαιρης ανικανότητας για εργασία από ατύχημα ή ασθένεια (απώλεια εισοδήματος)
 • Ιατροφαρμακευτικές δαπάνες από ατύχημα (εντός/ εκτός νοσοκομείου)
 • Επίδομα μητρότητας (φυσιολογικός τοκετός/ καισαρική/ αποβολή)
 • Επιδόματα σοβαρών ασθενειών & παθήσεων
 • Εξωνοσοκομειακές καλύψεις – Διαγνωστικές εξετάσεις
 • Επισκέψεις σε ιδιωτικούς ιατρούς (επιλογή του ασφαλισμένου)
 • Check up
 • Φάρμακα/ εμβολιασμοί
 • Κάλυψη φυσιοθεραπειών
 • Κάλυψη εξόδων επείγουσας μεταφοράς με κάθε μέσο
 • Έκτακτα και επείγοντα περιστατικά 24/7
 • Οφθαλμολογικές παροχές
 • Οδοντιατρικές παροχές
 • Κάλυψη προϋπάρχουσων παθήσεων (κατά περίπτωση)
 • Ταξιδιωτική ασφάλιση
 • Επιπλέον καλύψεις σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης

Για την έκδοση προσφοράς ομαδικής ασφάλισης σε ομάδα ατόμων που δεν έχει εν ισχύ ομαδική ασφάλιση χρειάζεται: εντολή ανάθεσης (έντυπο με το οποίο μας αναθέτετε την έρευνα ασφαλιστικού προγράμματος σύμφωνα με τις ανάγκες σας), αρχείο excel στο οποίο να αναφέρεται το πλήθος των προς ασφάλιση ατόμων – ηλικίες – φύλλο – εργασιακά καθήκοντα – καλυπτόμενα μέλη και έντυπο με τις επιθυμητές καλύψεις του ομαδικού συμβολαίου. Για ομάδες ατόμων που έχουν εν ισχύ ομαδική ασφάλιση και αναζητούν διαφορετικές καλύψεις ή ανταγωνιστικότερη ομαδική ασφάλιση, θα χρειαστεί επίσης και έντυπο με αποζημιώσεις που έχουν καταβληθεί. Τέλος, υπάρχει η δυνατότητα ασφάλισης μέσω προτιμολογημένων ομαδικών συμβολαίων.

Εφόσον υπάρχει αποδοχή της πρότασης ομαδικής ασφάλισης, τότε συμπληρώνονται αιτήσεις από όλους τους εργαζομένους ή μέλη του ομαδικού συμβολαίου προκειμένου να ενταχθούν στο ομαδικό συμβόλαιο, καταβάλλεται το αντίστοιχο ασφάλιστρο που έχει συμφωνηθεί και ξεκινά η κάλυψη.

Συνήθως ομαδική ασφάλιση γίνεται σε ομάδες ατόμων από 10 και πάνω. Παρ όλα αυτά, στη Kotsifas Insurance, έχουμε τη δυνατότητα να παρέχουμε ομαδική ασφάλιση μέσω αξιόπιστων ασφαλιστικών εταιρειών και σε ομάδες ατόμων αποτελούμενες λιγότερο από 10 άτομα, ακόμη και χωρίς έλεγχο ιατρικού ιστορικού.

Οι ηλικίες που καλύπτονται συνήθως μέσω της ομαδικής ασφάλισης είναι μικρότερη των 65 (ηλικία εισόδου στο ομαδικό) με μέγιστη τα 70 έτη (ηλικία εξόδου από το ομαδικό) για τους κυρίως ασφαλιζόμενους (εργαζόμενους) και τα καλυπτόμενα μέλη (συζύγους). Για τα τέκνα ως καλυπτόμενα μέλη, συνήθως από 30 ημερών μέχρι την ηλικία των 18 ετών ή 28 αν σπουδάζουν.

Ένα άλλο σημαντικό κίνητρο ομαδικής ασφάλισης, είναι αυτό της φοροαπαλλαγής. Λαμβάνοντας υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τη φορολόγηση των ομαδικών συμβολαίων (ζωής/υγείας), ο εργοδότης φοροαπαλλάσσεται (λαμβάνεται ως έξοδο) μέχρι και 1.500€ ανά εργαζόμενο κατ’ έτος.

Υπάρχει η δυνατότητα, αν ο εργοδότης επιθυμεί, να παρέχονται διαφορετικές καλύψεις με ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Για παράδειγμα, τα ανώτατα στελέχη να έχουν διαφορετικές καλύψεις από τα υπόλοιπα στελέχη ή τους εργαζομένους. Έτσι, επιτυγχάνεται και ένας τρόπος επιβράβευσης και δημιουργίας κινήτρου στους εργαζομένους, για καλύτερη απόδοση στην εργασία τους και στόχους ώστε να φτάσουν σε ανώτερες βαθμίδες εντός της εταιρείας.

 • Ομαδική ασφάλιση συνεταιρισμών
 • Ομαδική ασφάλιση εργαζομένων
 • Ομαδική ασφάλιση εταιρειών διαχείρησης ανθρώπινου δυναμικού
 • Ομαδική ασφάλιση πληρωμάτων πλοίων
 • Ομαδική ασφάλιση ναυτιλιακών εταιρειών
 • Ομαδική ασφάλιση ναυπηγείων
 • Ομαδική ασφάλιση αεροπoρικών εταιρειών
 • Ομαδική ασφάλιση εταιρειών πληροφορικής
 • Ομαδική ασφάλιση συμβουλευτικών εταιρειών
 • Ομαδική ασφάλιση φαρμακευτικών εταιρειών
 • Ομαδική ασφάλιση βιομηχανιών
 • Ομαδική ασφάλιση ξενοδοχοϋπάλληλων
 • Ομαδική ασφάλιση τουριστικών γραφείων/ πρακτορείων
 • Ομαδική ασφάλιση οδηγών
 • Ομαδική ασφάλιση ιατρών
 • Ομαδική ασφάλιση δικηγόρων
 • Ομαδική ασφάλιση μαθητών/ καθηγητών/ φροντιστηρίων
 • Ομαδική ασφάλιση κυνηγητικών συλλόγων
 • Ομαδική ασφάλιση συλλόγων κάθε είδους
 • Ομαδική ασφάλιση αθλητικών ομάδων
 • Ομαδική ασφάλιση σωματείων
 • Ομαδική ασφάλιση ηθοποιών/ καλλιτεχνών
 • Ομαδική ασφάλιση δημοσιογράφων
 • Ομαδική ασφάλιση εκδοτικών οίκων
 • Ομαδική ασφάλιση ραδιοτηλεοπτικών μέσων ενημέρωσης
 • Ομαδική ασφάλιση εταιρειών ενέργειας
 • Ομαδική ασφάλιση εταιρειών τηλεπικοινωνίας
 • Ομαδική ασφάλιση εταιρειών παροχής υπηρεσιών
 • Ομαδική ασφάλιση εταιρειών logistics
 • Ομαδική ασφάλιση εταιρειών μεταφορών
 • Ομαδική ασφάλιση εταιρειών πετρελαιοειδών
 • Ομαδική ασφάλιση εταιρειών τροφίμων
 • Ομαδική ασφάλιση σε εταιρείες εμπορείου (λιανικής/ χονδρικής)
 • Ομαδική ασφάλιση ινστιτούτων ομορφιάς

Οι καλύψεις που παρέχονται μέσω ενός ατομικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου, δεν παρέχονται μέσω ενός ομαδικού και αντίστροφα. Ο καλύτερος συνδυασμός είναι ομαδική ασφάλιση με ατομική. Υπάρχουν πολλές ασφαλιστικές εταιρείες που παρέχουν ατομικά ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής/υγείας τα οποία συνεργάζονται άριστα με ομαδικά ασφαλιστήρια συμβόλαια. Με αυτόν τον τρόπο, ο ασφαλισμένος, εξασφαλίζει με πολύ χαμηλό κόστος την πλήρη ασφάλισή του και της οικογένειας του, με λιγότερο από τα μισά χρήματα που θα έδινε σε ασφάλιστρα χωρίς το συνδυασμό ατομικού – ομαδικού συμβολαίου.

Ασφάλισε την ομάδα σου σήμερα!

3000

Συμβόλαια

Ιδιωτών και Επιχειρήσεων

1000

Αποζημιώσεις

Σε όλους τους κλάδους

1200+

Πελάτες

Σε όλη την Ελλάδα