Τεχνικές Ασφαλίσεις Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού

Εξειδικευμένα ασφαλιστικά προγράμματα για την προστασία έργων υπό κατασκευή ή ανέγερση, εγκατεστημένα μηχανήματα ή εξοπλισμό.

Οι Τεχνικές Ασφαλίσεις αποτελούνται από ένα μεγάλο εύρος εξειδικευμένων προγραμμάτων που παρέχουν προστασία σε οποιαδήποτε υπό κατασκευή ή ανέγερση έργο, εγκατεστημένα μηχανήματα ή εξοπλισμό.

Καλύπτονται απώλεια ή καταστροφή εξοπλισμού, απώλεια ή ζημία οικοδομικών εργασιών καθώς και η διακοπή εργασιών ή απώλεια προϋπολογισθέντων κερδών.

Στις Τεχνικές Ασφαλίσεις περιλαμβάνονται

  • Κατά παντός κινδύνου εργολάβων

  • Κατά παντός κινδύνου συναρμολογήσεως

  • Κατά παντός κινδύνου ηλεκτρονικού εξοπλισμού

  • Κατά παντός κινδύνου μηχανικού εξοπλισμού

  • Κατά παντός κινδύνου περατωθέντων έργων πολιτικού μηχανικού

  • Μηχανικών βλαβών

  • Αλλοιώσεως αποθηκευμένων προϊόντων-εμπορευμάτων σε ψυκτικούς θαλάμους

  • Διακοπής εργασιών η απώλειας κερδών

  • Οχήματα και άλλα μεταφορικά μέσα

Ασφάλισε το τεχνικό έργο σου σήμερα!

3000

Συμβόλαια

Ιδιωτών και Επιχειρήσεων

1000

Αποζημιώσεις

Σε όλους τους κλάδους

1200+

Πελάτες

Σε όλη την Ελλάδα